Inter-biz, Usluge u informatici :: Lošinjska 14, Varaždin HR-42000, CROATIA
ŽIRO-RAČUN: 2484008-1102435714 (Raiffeisenbank Austria d.d.)
Kontakt: 098-680-847, 042-203-596 :: e-mail: info@inter-biz.hr :: MSN:
   

U tablici je dan pregled cijena iznajmljivanja web prostora na našim poslužiteljima. Cijene su definirane za opisane pakete za velike korisnike i male korisnike. Uz iznajmljivanje web prostora nudimo i uslugu obavljanja registracije Internet domena - registriramo međunarodne i domaće .hr domene.

:: Naziv paketa Prostor
(MB)
Promet
(MB/mj.)
Broj korisnika Cijena/kn - godišnje
  Start 25MB 25 400 10 150,00
  StartSub 25 400 10 100,00
  Start 50MB 50 800 25 200,00
  Plus 50MB 50 800 50 250,00
  Start 100MB 100 1500 50 280,00
  Plus 100MB 100 1500 100 350,00
  Plus 200MB 200 2000 100 400,00
  Advanced 200MB 200 2000 200 450,00
  Super 500MB 500 5000 200 700,00
 
  Registracija međunarodne domene   90,00
  Registracija .HR domene (HR-P, HR-D)
besplatno
U cijene paketa nije uključena registracija domene! Cijene su bez PDV-a.
 
Dodatne usluge i funkcionalnost paketa
:: Naziv usluge Napomena Cijena/kn - godišnje
  Parkirana domena po domeni 15,00
  Add-on domena po domeni 30,00
  Poddomena po poddomeni besplatno
Cijene su bez PDV-a.

 

Kako sam prostor i registirana domena bez sadržaja ne znače nište, nudimo vam i povoljnu izradu jednostavnih web stranica koje će prezentirati vas i vašu djelatnost. Kontaktirajte nas sa detaljima o stanicama kakve bi željeli kako bi vam poslali ponudu!

<
<
<
 
Cijene
<
 
<
<
 
<

FAQ

 
Mapa weba