Inter-biz, Usluge u informatici :: Lošinjska 14, Varaždin HR-42000, CROATIA
ŽIRO-RAČUN: 2484008-1102435714 (Raiffeisenbank Austria d.d.)
Kontakt: 098-680-847, 042-203-596 :: e-mail: info@inter-biz.hr :: MSN:
   
Specijalizirana softverska rješenja
Autobusi
Evidencija putnih radnih
listova za autobuse i izrada putnih naloga.
PUTNIK Autobusi - putni radni listovi za autobusi i putni nalozi za vozače
Rent-a-Car
Evidencija i izrada ugovora
za najam vozila
(rent-a-car usluga)
Sustav evidencije ugovora za najam vozila - Rent-a-Car
DisCARD
Evidencijski sustav za
praćenje distribucije
karata (prijevoz, koncerti...)
Sustav za evidenciju distribucije karata (pojedinačno i blokovi) - za turističke agencije, autobusne prijevoznike, organizatore koncerata
CallCAMP
Telefonske kampanje,
telemarketing, izlazni call
centar, analiza rezultata...
CallCAMP - telemarketing softver, telefonske kampanje, obrada poziva
OPREMNA
Najam građevinske opreme i evidencija poslovanja.
OPREMNA - sustav evidencije najma građevinske i slične opreme
RadioArhiv 2.0
Digitalno arhiviranje izvođenja
radijskog programa.
OPREMNA - sustav evidencije najma građevinske i slične opreme
EPK2007
Evidencija poslovanja
s kupcima
EPK2007 - evidencija poslovanja s kupcima, izrada računa, zaprimanje narudľbi
FitKo
Fitness centri, aerobic i
slični sportski klubovi
FITKO - evidencija članova sportskih klubova fitness i welness centara - koriste najveći hrvatski centri
DOMEK
Domovi umirovljenika,
domovi socijalnih službi
DOMEK - evidencija korisnika usluga domova umirovljenika domova za stare i nemoćne osobe - modul za socijalnu sluľbu, stacionar, kreativnu radionicu

Putnik
Obrada putnih naloga
za osobna vozila

Najjednostavniji i najpotpuniji program za izradu putnih naloga i evidenciju lokovoľnje na trľiątu - PUTNIK
Putnik TRANSPORTI
Putni nalozi (kamioni...) za
autoprijevozničke tvrtke
Brza i jednostavna izrada putnih naloga vozila i djelatnika - namijenjeno u prvom redu autoprijevoznicima i tvrtkama sa vlastitom mehanizacijom
RadioMagic
Automatizacija izvođenja
radijskog programa
Popularan program za automatizaciju radijskih postaja - mnoge radio postaje odabrale su RadioMagic zbog njegovih mogućnosti ali i povoljne cijene!
Plan nastave
Izrada mjesečnih planova za nastavnike u školama
Izrada mjesečnih planova nastave za učitelje i nastavnike u osnovnim i srednjim ąkolama
 • izrada aplikacija po narudžbama DETALJI
  • PC, PocketPC (WinCE, Windows Mobile), Web (PHP, ASP.NET)
  • baze podataka - Interbase/Firebird, mySQL, MS SQL...
  • ustupanje izvornog koda
 • gotova specijalizirana aplikativna rješenja DETALJI
  • evidencija naloga za autobusne tvrtke - putni radni listovi za autobuse
  • evidencija telefonskih kampanja - telemarketing, istraživanje tržišta...
  • automatizacija izvođenja radijskog programa
  • domovi umirovljenika
  • fitness centri, sportski klubovi
  • evidencija putnih naloga
  • putni nalozi za autoprijevoznike - nalozi vozila i djelatnika
  • automatska evidencija komunikacije sa klijentima
  • evidencija najma građevinske opreme
  • rent-a-car softverska rješenja
  • evidencija potrošnje i kupnje goriva na pumpama...
 • Internet usluge DETALJI
  • iznajmljivanje web prostora
  • izrada web stranica
  • web aplikacije
  • posredovanje u oglašavanju
  • savjetovanje
 • savjetodavne usluge DETALJI
  • Internet rješenja
  • računalne mreže
  • mobilna računala
  • neovisni projekti
   • pr. izrada web/standalone kioska (POS - PointOfSale)
   • pr. Palm CAD rješenja

Hrvatski Web Pretraživač

 
Mapa weba